GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Pénzügyi jog

A Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe tartozik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti pénzügyi szolgáltatók alapításának, illetve a tevékenység megkezdésének engedélyezése (engedélyezés és intézményfelügyelet). A Magyar Nemzeti Bank hatásköre kiterjed a pénzügyi szolgáltatók tevékenységének ellenőrzésére (piacfelügyeleti tevékenység) egyedi ügyekben és átfogó vizsgálatok keretében is. A Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési, fogyasztóvédelmi ellenőrzési, felügyeleti ellenőrzési eljárásokban vizsgálja a felmerült jogszabálysértéseket. A vizsgálat fajtája szerint lehet átfogó-, cél-, téma-, rendkívüli cél-, illetve utóvizsgálat.

A Magyar Nemzeti Bank hosszú távú stratégiája a pénzügyi fogyasztóvédelem további erősítése és erélyes képviselete, aktív szerepvállalás a pénzügyi fogyasztóvédelem minden területén, a fogyasztó fogalmának kiterjesztése, termékkockázatok azonosítása, kezelése; problémákra fókuszáló vizsgálati tevékenység ellátása, a kiszolgáltatott társadalmi csoportok kiemelt védelme.

Ügyvédi Irodánk segítséget nyújt a szabályszerű engedélyezési dokumentáció összeállításában, benyújtásában, valamint képviseli az ügyfelet a hatósági eljárásban, egyeztet a Magyar Nemzeti Bankkal a sikeres engedélyezés érdekében.

Tevékenységünk kiterjed a pénzügyi jogszabályi előírásoknak történő megfelelés elősegítésében, a formanyomtatványok kidolgozásában, az Magyar Nemzeti Bank által elvárt formában és tartalommal. A pénzügyi szolgáltatók jelentős része üzletszabályzatot, panaszkezelési szabályzatot, pénzmosási szabályzatot köteles kidolgozni, valamint adatszolgáltatási és nyilvántartás vezetési kötelezettsége áll fenn a financiális szabályozásból eredően. A kötelező dokumentáción túlmenően a tevékenységhez sok esetben hitelközvetítői megbízási szerződések, szabályzatok, hitelközvetítői nyilvántartások, titoktartási nyilatkozatok, iratkezelési szabályzatok, pénzkezelési-, adatvédelmi-, információbiztonsági szabályzatok kapcsolódnak, melyek kidolgozása az ügyfél kötelezettsége.

Többes pénzpiaci ügynök képviseletében Irodánk számos jogszabály által megkövetelt, avagy a tevékenységhez kapcsolódó szerződést, szabályzatot, nyilatkozatot stb. készített, valamint részt vett fogyasztóvédelmi célvizsgálatban a Magyar Nemzeti Bank előtt.

Amennyiben a jogszabályváltozás folytán a jogszabály tartalma, avagy korábban nem alkalmazott kereskedelmi folyamat megítélése kérdéses az ügyfélnél, úgy állásfoglalás iránti kérelmet terjesztünk elő, igénye szerint akár anonim módon, az ügyfél nevének felfedése nélkül.