GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Ügyvédi iroda

Ügyvédi iroda Budapest

Az Ügyvédi Iroda 2010-ben jött létre azzal a céllal, hogy gazdasági társaságok jogi ügyei a komplex látásmód alkalmazásával kerüljenek megoldásra, kiemelt figyelmet fordítva a jogszerűség mellett az egyéb gazdasági szempontokra, mint a pénzügyek, a szervezet cash-flow-ja, adózás, a munkaügyi kapcsolatok, továbbá a vállalati megítélés és hírnév.

Az ügyvédi tevékenység ellátása során Irodánk kielégíti Ügyfelei széles spektrumú igényeit, szakszerűen, hatékonyan és precízen, valamint biztosítja a folyamatos elérhetőséget és az ügyre vonatkozó tájékoztatást.

Célunk az ügyfél előtt álló jogi akadály gyors, és költséghatékony megoldása.

Az Ügyvédi Iroda alapelvének tekinti a gyors és innovatív problémakezelést, a flexibilitást, melyek alkalmazása során törekszik az ügyfelei problémáinak hatékony megoldására. A jogvitás ügyekben feltárja az ügyfél előtt a konkrét üggyel kapcsolatos kockázatokat, és tájékoztatja az ügy várható kimenetelétől.

Az Európai Unió egyre terjedelmesebb és gyorsan fejlődő joganyagának ismerete és alkalmazása napjainkban kiemelt fontossággal bír a hazai joggyakorlat során is, melyet a munkatársak folyamatosan nyomon követnek, és alkalmaznak.

Dr. Soós Ádám ügyvéd infokommunikációs szakjogász (L.L.M) képesítést szerzett a Pécsi Tudományegyetemen 2020-ban.

Dr. Soós Ádám ügyvéd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomnányi Egyetemen 40 órás "Mérnöki Tanácsadás és FIDIC szerződéses rendszer" képzést végzett el.

Büntetőügyekben képviseletet kizárólag a gazdasággal összefüggő cselekmények esetében vállal az Iroda.

Családjoggal-, személyi állapottal, nyugdíj-, és társadalombiztosítási jogi, valamint bevándorlási ügyekben képviseletet nem lát el Irodánk.

Az Iroda az ügyvédi tevékenységét magyar és angol nyelven látja el.

Az Iroda ÁFA körbe tartozik.

Kiemelt ügycsoportok a praxisban:

- távközlési vállalat általános jogi képviselete;

- távközlési vállalat felvásárlásának jogi támogatása, beolvadás üzleti-, munkajogi-, sales-, beszállítói-, hatósági folyamatainak támogatása magyar és nemzetközi ügycsoportokban, részvétel due diligence munkfolyamatokban, beolvadás-zárás folyamatainak jogi támogatása;

- információtechnológiai nagyvállalat jogi ügyeinek projektmegbízásban történő kezelése;

- nemzetközi kereskedelmi cég általános jogi képviselete;

- Független Mérnök építési és távközlési tárgyú közbeszerzési szerződésben történő képviselete nagyprojekt során, közbeszerzési szerződéssel kapcsolatos teljesítések, folyamatok jogi ellenőrzése, szerződéses folyamatok támogatása, próbaüzemek és átadás-átvételi eljárásokban közreműködés, dokumentumkezelés, közreműködés és együttműködés állami megbízóval és a vállalkozóval;

- Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési eljárásában történő részvétel, hitelközvetítő képviselet, kapcsolattartás és egyeztetés hatósággal, beadványok, észrevételek előkészítése, összeállítása, benyújtása hatóság részére;

- magyar tulajdonú építőipari cégcsoport általános jogi képviselete;

- vállalkozóval szemben általános szerződési feltételek érvénytelensége iránti peres ügyben képviselet ellátása;

- veszélyes üzemi felelősségből eredő kártérítési igények érvényesítése;

- elbirtoklási igények Magyar Állammal és más korábbi tulajdonossal szemben, Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel kapcsolatos ügyek kezelése, elbirtoklás peren kívüli rendezése;

- közbeszerzési szerződésekből eredő kártérítési igény elutasítása;

- FIDIC szerződéses rendszer alapú szerződés elkészítése (Mérnök, Vállalkozó), közreműködés a FIDIC szerződés megkötésében, EU támogatáson alapuló FIDIC szerződések kidolgozása, előkészítése, részvétel a szerződés megkötésében, nyomonkövetés, FIDIC szerződés teljesítése során tanácsadás, jogi dokumentumok elkészítése, jogviták megelőzése, FIDIC szerződési rendszer alkalmazása és FIDIC jogi tanácsadás a vonatkozó szerződések során, részvétel és tanácsadás vitás jogi ügyekben;

- vállalkozói díjkövetelés és pótmunka igények érvényesítése megrendelőkkel, fővállalkozókkal szemben, biztosítékok kezelése, érvényesítése (bankgarancia lehívás, jótejesítési-, garanciális visszatartások kezelése, kötbérek érvényesítése, elszámolása);

- megrendelői igények érvényesítése vállalkozókkal szemben árleszállítás, hibás teljesítéssel kapcsolatos kijavítási igény és kártérítés tekintetében;

- közjegyzői nemperes eljárásokban szakértői bizonyítás elrendelése;

- nagyértékű üzletrészek piaci adásvétele és kapcsolódó adásvétel valamint biztosítéki típusú szerződések szerkesztése, szerződéses folyamatok menedzselése;

- jelentős számú ingatlan ügyletek és cégügyek kezelése;

- jelentős számú peres ügyben jogi képviselet ellátása;

- víziközmű társulat teljes körű jogi képviselete, alapítása, működése, megszüntetése során;