GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Adatvédelem

Az adatvédelem területére vonatkozó nemzeti jogszabályalkotás átfogóan  határozza meg a személyes adatok védelmére vonatkozó egyes elméleti és gyakorlati követelményeket. A hazai adatvédelmet érintő rendelkezéseket a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály tartalmazta, amely az egyik legszigorúbb adatvédelmi szabályozásnak tekintendő egész Európában.

Az Európai Unió jogalkotását tekintve a 2018. május 25. napján hatályba lépett EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (röviden: GDPR) jelentős változásokat hozott mind az európai, mind a hazai adatvédelemre vonatkozó szabályozást tekintve.

A GDPR rendelkezéseinek betartása különösen fontos, tekintettel arra, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok esetén akár 20 millió euró (!) bírság kiszabására is lehetőség nyílik.

Ügyvédi Irodánk komplex segítséget nyújt az Infotv. és a  GDPR rendelkezéseinek történő megfelelés során.