GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

ICT szolgáltatások joga

Az „Information and Communications Technology” rövidítve „ICT” jelenti azoknak a technológiai-műszaki megoldásoknak az összességét, amelyek alkalmazásával az információ (adat) tárolása, elérése, továbbítása, feldolgozása különböző számítástechnikai, és/vagy telekommunikációs eszköz illetve rendszer felhasználásával, összekapcsolásával valósul meg. Ide sorolhatóak mindazon megoldások is, amelyek valamely klasszikus szolgáltatást vagy annak egy szegmensét az információ technológia igénybevételével biztosítja.

Az ICT szolgáltatások jellemzően, de nem kizárólagosan a felhő alapú adattárolás, IT infrastruktúra kialakítás, rendszer integráció, IT és alkalmazás üzemeltetés, szerver szolgáltatások (szerver bérlés, szerver hoszting, szerver virtualizáció stb.), domain-, e-mail-, webtárhely szolgáltatások.

Az ICT jogterület más jogterületekhez képest önállóan nem létezik, a szolgáltatásokra sok esetben az elektronikus hírközlés, a klasszikus szerződéses jog, a domain szabályozás, védjegy-, és szerzői jogterület az irányadó, amennyiben pedig valamely klasszikus szolgáltatás (könyvelés-, irattárolás-, hirdetés-, reklám és marketing) nyújtását egészítik ki vele, úgy az adott terület speciális szabályai is alkalmazandóak.

Ügyvédi Irodánk több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a távközlés és az ICT szolgáltatások területén, és naprakész segítséget tud nyújtani ügyfelei részére, legyen szó akár jogszabályi megfelelésről, szerződések készítéséről, vagy jogvitás helyzetről.

A domain az internet címek műszaki alfanumerikus kódolása helyett alkalmazott, jellemzően közérthető alfabetikus megjelenítése. Önmagában az előző mondat nem jelent sokat a gazdasági élet szereplői számára, de amennyiben ezek a megjelölések konkrét üzleti értéket képviselő nevekben realizálódnak, úgy felértékelődnek, és gazdasági-kereskedelmi előnnyé válhatnak, melyek birtoklásához komoly érdekek fűződnek. A domain „tulajdonjogát” nem lehet megszerezni, csupán annak kizárólagos használatért, rendszeres díjfizetés mellett lehet hozzájutni.

A domain delegálásra önszabályozó testület irányítása és ellenőrzése mellett van kerülhet sor. Magyarországon a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete biztosítja a domain delegálást a hozzá bejegyzett regisztrátorok útján.

A domain nevek regisztrálhatóságát számos technikai és jogi körülmény befolyásolja. A domain regisztrációja előtt a leendő domain igénylő legfontosabb kötelezettsége, hogy megvizsgálja az általa választott domain név nem sérti valamely harmadik személy jogát, ne legyen jogellenes, ne keltsen félelmet vagy közfelháborodást, és ne legyen megtévesztő (helyes magatartási gyakorlat).

A legtöbb jogi problémát a domain nevekkel kapcsolatban a bejegyzett védjegyek megsértése jelenti, ugyanis a domain igénylők sok esetben olyan domain nevet választanak, amely részben vagy egészben tartalmaz egy már korábban bejegyzett védjegyet, vagy azzal összetéveszthető megjelölést. Ilyen esetben a jogosultak a domainviták kezelésére létrejött, Alternatív Vitarendezési Fórumot (Regisztrációs Döntnök) veszik igénybe, ugyanis az eljárás végig elektronikus úton folyik, gyorsabb és költséghatékonyabb, mint bármely peres eljárás, és a döntés alapján akár a kérelmezett domain átruházására vagy visszavonására is sor kerülhet.

Az adatközpont informatikai és távközlési (ICT – Information and Communication Technology) infrastruktúra biztonságos és hatékony elhelyezését, működtetését szolgáló technológiai rendszereket magában foglaló létesítmény. Az adatközpontot jellemzően a történetileg kialakult távközlési szolgáltatók üzemeltetik, valamint az állam. Az adatközpontban a technológiai rendszerek révén biztosítják az alapszolgáltatásokat, így a környezeti feltételeket, melyek jellemzően az áramellátás, adatkapcsolat, hűtés, tűzvédelem, pormentesség, biztonság. Az adatközponti alapszolgáltatások nyújtása során a szolgáltatók törekednek a redundanciára, annak érdekében, hogy az esetleges kockázatokat, szolgáltatás kiesési faktorokat minimalizálják.

Az adatközpontban jellemzően – a szolgáltatók által nyújtott szolgáltatási platformok alapján – a következő klasszikus adatközponti szolgáltatások vehetőek igénybe:

Kolokáció: ICT berendezések egy közös területen történő négyzetméter, vagy áramfogyasztás alapú elhelyezése. A szolgáltató kolokációs konstrukcióban az áramellátást, a környezeti feltételeket (hűtés), a fizikai biztonságot, a tűzvédelmet és az oltást biztosítja.

Hoszting: A terület alapú elhelyezésen felül az informatikai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúrát biztosító szolgáltatás (telekommunikációs kapcsolatok, hálózat, felügyelet).

Web-hoszting: A webtárhely szolgáltatás egy olyan internetes szolgáltatás, ahol a kiszolgáló szerver (webszerver) erőforrásait több felhasználó között oszlik el. Minden felhasználó egy, a rendszer által dedikált tárhelyet foglal el, aminek nyilvános tartalma egyedi domain néven érhető el.

Vállalati levelezés: Az ügyfelek részére dedikált e-mail postafiók kerül biztosításra, kapcsolódó tárhellyel, és jellemzően vírus- és spam szűréssel, alias e-mail-címek létrehozásának és átirányítás lehetőségével.

Szerverbérlet: Az infrastruktúra és az informatikai rendszereken felül a szolgáltató a hardvert is dedikáltan biztosítja.

Virtuális szerver bérlet: A virtualizáció egy olyan absztrakt réteg létrehozását jelenti, amely elválasztja a fizikai hardvert az operációs rendszertől annak érdekében, hogy az IT erőforrások jobb kihasználása és nagyobb rugalmassága valósulhasson meg. A virtuális szerver bérlet esetén ugyanazon a fizikai hardveren akár több, független virtuális gép szolgáltatás kialakítása lehetséges.

A kormányzati – állami adatközpontok működéséről és igénybe vehető szolgáltatások köréről jogszabály rendelkezik.

Felhő alapú szolgáltatások, vagy más néven Cloud Computing. A „felhő alapú” szolgáltatások olyan megosztott infrastruktúra, platform, vagy alkalmazás szolgáltatások, amelyek virtualizált környezetben az interneten keresztül érhetőek el és lehetővé teszik az informatikai erőforrások dinamikus üzembe helyezését, felügyeletét és elszámolását. A felhő alapú szolgáltatás jellemzői, hogy adatkapcsolaton keresztül érhető el, önkiszolgáló, standardizált portál felületen kezelhető, skálázhatóság, az szolgáltatás díjai és az elszámolás felhasználás mértéke alapján történik (pay as you go). A felhő alapú szolgáltatások tipikusan automatizált folyamatok és standardizált szolgáltatás elemekből kialakított csomagolt megoldásból állnak.

IaaS – Infrastructure as a Service, avagy információ technológiai szolgáltatás felhő alapon. Olyan infrastruktúra szolgáltatás, amely virtualizáció segítségével tetszőleges alkalmazások és szolgáltatások futtatásához, vagy eléréséhez biztosít erőforrásokat a felhő modellben. Az IaaS legjellemzőbb alkalmazási területei a fejlesztés és tesztelés, a webhely –üzemeltetés, a tárolás, biztonsági mentés és helyreállítás, webalkalmazások, Big-data elemzés.

PaaS – Platform as a Service vagy platform szolgáltatás. A platform szolgáltatás olyan informatikai szolgáltatástípus, amely többféle, azonos szoftver-környezetet igénylő alkalmazás fejlesztését/futtatását/elérését biztosítja a felhőben. A környezet alkalmas a benne futó alkalmazások teljes életciklusának végigkövetésére.

SaaS – Software as a Service, vagy szoftver alkalmazás. Az alkalmazásszolgáltatás olyan informatikai szolgáltatástípus, amely egy adott alkalmazás futtatását, elérését biztosítja a felhőben. A szolgáltató feladata az alkalmazások karbantartása és frissítése.

DaaS – Desktop as a Service, avagy desktop szolgáltatás. A DaaS egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a virtuális desktop hozzáférést a felhőn keresztül. A virtuális desktopok egy központi szerveren egymástól elszeparálódva tárolódnak.

 

A távközlési rendszereken (interneten vagy telefonhálózatokon) keresztül végrehajtott informatikai támadások, vagy az informatika felhasználásával elkövetett bűncselekmények jelentősen megszaporodtak. Az előzőek szerinti bűncselekményekkel összefüggésben felmerült károk rendezése, előfizetői panaszok kezelése az előfizetők és a szolgáltatók esetében is jogi rendezést, tanácsadást és képviseletet igényel. A felelősségi határok kijelölése szolgáltató-szolgáltató illetve szolgáltató-ügyfél viszonylatában is kiemelten fontos kérdés egy fraud esemény bekövetkezésekor, de vizsgálandóak a kimentési és mentesülési körülmények is, kárenyhítési intézkedések is.

A kiberbűnözés célja az adatszerzés, melyekhez különböző módszereket alkalmaznak, így többek között a malware és más kártékony szoftware-ek felhasználásával történő adatszerzés, a phishinget, social engineering megoldásokat, vagy a szolgáltatásbénító támadásokat (DDoS), személyiség lopás, weboldal tükrözés, spammelés stb.. A módszerek egy jelentős része azonban kifejezetten egy érintett személy (aki kódot, hozzáférést, eljárásrendet stb. ismer) hiszékenységére, tudatlanságára, tapasztalatlanságára épít, és közvetlen online kerül sor valamely védett adat kiadására, úgy, hogy az érintett, mit sem sejtő személy nem is tud arról, hogy hozzáférést adott rendszerekhez, kódokat, azonosítókat árult el, vagy csak egyszerűen ráklikkelt egy nem kért levélben található linkre.

A hacker támadások, és egyéb említett módszerek alkalmazása akkor sikeres a legtöbb esetben, amennyiben az informatikai eszköz védelmét nem az előírásoknak megfelelően kezelik, vagy éppen előírás egyáltalán nem áll rendelkezésre a szervezetben információbiztonsági szabályzat, illetve amennyiben az informatikai eszközt használó pl. munkavállalók a gyakorlatban nincsenek kellően felkészítve a kiberbűnözők módszereire.

Irodánk segítséget tud nyújtani az információ biztonsági szabályzatok kialakítására, belső iratkezelési és más kapcsolódó biztonsági szabály létrehozásában.