GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Felhasználási feltételek

WWW.DRSOOSADAM.HU

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

Tisztelt Látogató !

Ön a www.drsoosadam.hu (a továbbiakban „Honlap”) használatával elfogadja a Honlap alábbi felhasználási feltételeit (a továbbiakban „Felhasználási feltételek”). Amennyiben a felhasználási feltételeket nem kívánja elfogadni, kérjük, hogy a Honlapot haladéktalanul hagyja el.

Jelen Honlapot a 

Név: dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda. 

Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz. 5.

Adószám: 18147926-2-42

 

(a továbbiakban „Ügyvédi Iroda”) működteti.

Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

 

A www.drsoosadam.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás igénybe vételével vagy bármely oldala megnyitásával Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi, hogy a honlapunkon szereplő információk igénybevételekor aláveti magát a hatályos magyar jog szerinti, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény,  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének és egyéb vonatkozó jogi szabályozásoknak.

A Honlap tartalmához történő hozzáféréssel, az oldalak böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem. Ezeket a szabályokat az Ügyvédi Iroda magára nézve is kötelezőnek ismeri el. Ha jelen feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a honlapunkat.

 Az Ügyvédi Iroda fenntartja a jogot a honlapon közzétett nyilatkozatok tartalmának bármikor történő felülvizsgálatára, a nyilatkozatok szükség szerinti módosítására, illetve frissítésére. Ezen felülvizsgálatok során történt módosítások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért kérjük, hogy időről-időre tekintse át a nyilatkozatok tartalmát az esetleg végrehajtott változások követése érdekében. Amennyiben a Honlapon fellelhető nyilatkozatok értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy amennyiben Ön nyilatkozataink színvonalának javítása érdekében bármilyen javaslatot vagy megjegyzést kíván tenni, ezt a fenti elérhetőségekre küldött megkeresés útján teheti meg.

 

Felelősség korlátozása, kizárása

 

Az Ügyvédi Iroda honlapjának bármilyen célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

Honlapunk látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem az Ügyvédi Irodát sem a Honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

A Honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak. Az Ügyvédi Iroda fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a honlap bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse.

A honlapon technikai pontatlanságok és nyomdai hibák előfordulhatnak. Az Ügyvédi Iroda fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat és termékeket bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

 

A honlapon található hivatkozások, linkek

 

Az Ügyvédi Iroda honlapja linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, azonban az Ügyvédi Iroda nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a honlapunkon esetlegesen szereplő hivatkozással jutott oda.

Az Ügyvédi Iroda továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a Honlaphoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt. Ezen felül az Ügyvédi Iroda nem vállal semmiféle felelősséget a Honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az internet szolgáltatás megfelelő működéséből, hackertámadások, vagy más rendellenes/jogellenes tevékenységekből vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a Honlapon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért.

Az Ügyvédi Iroda a kor technikai színvonalának megfelelően mindent megtesz a honlapján a birtokába kerülő személyes adatok megvédéséért, azonban az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

 

Adatvédelem

 

Honlap működéséhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhetőek a http://drsoosadam.hu/adatvedelem oldalon keresztül.

 

Szerzői jog

 

Az Ügyvédi Iroda a Honlapján található összes képi és szöveges tartalom és azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azok bármilyen formában történő felhasználása, a személyes használatot meghaladó mértékben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján kizárólag az Ügyvédi Iroda kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 

Budapest, 2020. december

 

dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda